Daga

Analiza statystyczna - matura z biologii 2023

Poniżej prezentujemy ogólną (szybką) analizę arkusza maturalnego z biologii w formule 2023. Analiza obejmuje porównanie liczby i typów zadań oraz sposobu ich oceny i zakresu materiału z arkuszami maturalnymi według formuły 2015. Pewne spostrzeżenia są zaskakujące i powinny zainteresować nie tylko nauczycieli, ale także przyszłych maturzystów. Zatem do rzeczy.
  1. Zmniejszono liczbę zadań w arkuszu do 18 – mniej niż w latach poprzednich i mniej niż podano w Informatorze CKE (miało być 20 – 26 zadań). Czy to sytuacja jednorazowa, czy raczej stała tendencja?
  2. Zmniejszono liczbę zadań otwartych. Za rozwiązanie tego typu zadań (łącznie 28 poleceń) można było uzyskać 32 punkty (w formule 2015 było to ok. 40–45 punków).
  3. Zwiększono liczbę punktów możliwych do uzyskania w zadaniach zamkniętych – 28 (w formule 2015 było to ok. 15-20 punktów, czyli zdecydowanie mniej).
  4. Zadania zamknięte są odmiennie punktowane. Trzyzdaniowe zadania typu: P-F, T-N oraz wielokrotnego wyboru (np. 17.3) oceniane są za 2 punkty przy pełnym rozwiązaniu zadania i za 1 punkt przy jednym błędzie. W „starej maturze” były to zadania za 1 punkt i każdy błąd skutkował jego utratą.
  5. Prawdopodobnie po raz pierwszy wystąpiło zadanie za 7 punktów – zad. 5 z zakresu metabolizmu i fizjologii roślin.  Najwięcej było zadań za 3 punkty. Nie było za to żadnego zadania za 1 punkt.
  6. Najwięcej poleceń było z czasownikami: określ, przedstaw, podaj, wymień. Zabrakło zadań z czasownikami operacyjnymi: uzasadnij, opisz, narysuj, skonstruuj, zaprojektuj, oblicz.
  7. Zakres sprawdzanego materiału koncentrował się przede wszystkim na działach: metabolizm, człowiek (anatomia i fizjologia) oraz fizjologia roślin.
Ciekawe, że za zadania dotyczące bioróżnorodności można było zdobyć aż 12% punktów.
PODSUMOWANIE: 18 zad. / 60 pkt.
Liczba poleceń w zadaniach zamkniętych to 37, dająca łącznie 28 punktów. Co stanowi 47% możliwych punktów do zdobycia.
Liczba poleceń w zadaniach otwartych to 28, dająca łącznie 32 punkty. Co stanowi 53% wszystkich możliwych punktów do zdobycia.
Zestawienia tabelaryczne:
Więcej tabel do pobrania w pliku poniżej:
A już wkrótce opublikujemy autorskie propozycje odpowiedzi.