Sep 4

E-book "Metabolizm"

seria: Biologia Lewińskiego

Dzień dobry,
Rozpoczął się nowy rok szkolny i trzeba pomału brać się do pracy.
Chcemy Ci ja ułatwić, więc zgodnie z zapowiedziami publikujemy drugą ważną książkę w formie e-booka. "Metabolizm" jest kompendium wiedzy z biochemii, które powstało na bazie autorskich wykładów Waldemara Lewińskiego. Jest to druga pozycja z serii: Biologia Lewińskiego. Nasz ”Metabolizm” może służyć jako samodzielne źródło wiedzy umożliwiające rozwijanie kluczowych umiejętności lub uzupełnienie naszego kursu online.
"Metabolizm", tak jak "Cytologia", został przygotowany w formie pliku pdf i osadzony w kursie: Metabolizm (sekcja 18. Materiały do druku). Każdy subskrybent kursu: Metabolizm może ten materiał wydrukować na swoje prywatne potrzeby.

Całość została podzielona na 16 rozdziałów:
1. Zaczynamy biochemię (wprowadzenie, m.in. reakcje i szlaki biochemiczne oraz anabolizm i katabolizm)
2. Enzymy i kataliza enzymatyczna (budowa, grupy, cechy eznymów, centrum aktywne, energia aktywacji, specyficzność)
3. Czynniki wpływające na pracę enzymów (m.in. stężenie substratu, krzywa Michaelisa–Menten, wszystkie rodzaje aktywacji i inhibicji, regulacja enzymów allosterycznych - sprzężenie zwrotne ujemne)
4. Przenośniki energii i elektronów. Fosforylacja (teoria sprzężeniowa, ATP, fosfokreatyna, NAD i FAD, fosforylacja substratowa, chemiosmoza, fosforylacja oksydacyjna i fotosyntetyczna)
5. Paliwa komórkowe (wprowadzenie do katabolizmu człowieka)
6. Oddychanie komórkowe – utlenianie glukozy cz. I. (m.in. glikoliza z bilansem energetycznym)
7. Oddychanie komórkowe – utlenianie glukozy cz. II. (reakcja pomostowa, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy z bilansem energetycznym)
8. Oddychanie komórkowe – utlenianie kwasów tłuszczowych (beta-oksydacja z bilansem energetycznym, woda metaboliczna, czynniki zakłócające oddychanie komórkowe)
9. Fermentacje i oddychanie beztlenowe (mleczanowa i alkoholowa z bilansem energetycznym oraz oddychanie azotanowe)
10. Chemosynteza (grupy chemoautotrofów)
11. Barwniki fotosyntetyczne i fotosystemy (wprowadzenie, m.in. fotoindukcja i organizacja fotosystemów, doświadczenie van Helmonta, doświadczenie Engelmanna)
12. Fotosynteza cz. I – reakcje świetlne (wytwarzanie siły asymilacyjnej, fosforylacja cykliczna, fosforylacja niecykliczna)
13. Fotosynteza cz. II – reakcje ciemne (cykl Calvina, podsumowanie fotosyntezy tlenowej z bilansem energetycznym, porównanie fotosyntezy z oddychaniem komórkowym)
14. Inne przemiany biochemiczne cukrów (m.in. glikogenogeneza, glikogenoliza, glukoneogeneza, cykl Corich)
15. Inne przemiany biochemiczne kwasów tłuszczowych (synteza kwasów tłuszczowych z bilansem energetycznym)
16. Degradacja aminokwasów I cykl mocznikowy (m.in. wstępny podział zwierząt na amonioteliczne, ureoteliczne i urikoteliczne, reakcje deaminacji i transaminacji, synteza karbamoilofosforanu i cykl mocznikowy, międzynarządowa wymiana aminokwasów).

W książce, tak jak na wykładach, omawiamy wszystkie kluczowe pojęcia (ściślej – terminy naukowe wymienione w podstawie programowej i w podręczniku). Zamieściliśmy kolorowe ryciny, rendery modeli 3D, schematy oraz tabele. Tak jak w "Cytologii" dodaliśmy proste, aktywizujące polecenia kontrolne (do samodzielnego wykonania!). Najczęściej odnoszą się do tekstu – pozwalają ćwiczyć jego zrozumienie i interpretację oraz znajdować korelację między tekstem i grafiką (taka sytuacja jest dość częsta na maturze i… na studiach).

Książka jest integralną częścią kursu: Metabolizm i jeśli chcesz ją obejrzeć i wydrukować po prostu kliknij w ten akapit.
Bardzo polecamy