Aug 28

Legionella - czy jest czym się martwić?

Legionelloza w Polsce

Pałeczki legionelli - mikrofotografia SEM (źródło: WIKI: Janice Haney Carr; provided by CDC/ Margaret Williams, PhD; Claressa Lucas, PhD;Tatiana Travis, BS)
Od kilkunastu dni dużo mówi się i pisze o legionelli.
Zatem krótko: Legionella to rodzaj Gram-ujemnej pałeczki, obejmujący gatunki wywołujące legionellozę (chorobę legionistów).

Gdzie występuje

W domach zagrożenie bakteriami Legionella występuje w instalacjach wodnych, m.in. w instalacjach wodociągowych ciepłej wody i systemach klimatyzacyjnych. Bakterie te mogą skolonizować wewnętrzne elementy rur z ciepłą wodą, zbiorniki ciepłej wody użytkowej, perlatory oraz głowice natryskowe pryszniców.
Czynniki sprzyjające występowaniu i rozmnażaniu się Legionelli to m.in. temperatura zbliżona do 40 °C, brak recyrkulacji wody, obecność osadów wapiennych (kamienia kotłowego) i tzw. biofilmu.
Legionelle mogą tworzyć biofilm na wewnętrznych powierzchniach rur i urządzeń wodociągowych i to obecność biofilmu jest źródłem zanieczyszczenia. Bakterie te są odporne na substancje dezynfekujące. Należy więc usunąć biofilm, aby skutecznie pozbyć się Legionelli. Dobrze zaprojektowane i utrzymane instalacje wodne oraz ich regularne oczyszczanie zapobiega namnażaniu się Legionelli.
Dodajmy jeszcze, że poza samą siecią wodociągową, to duże budynki użyteczności publicznej, jak szpitale czy domy opieki, stanowią potencjalne miejsca rozwoju tych bakterii (szczególnie, że często są stare, zostały źle zaprojektowane i/lub nie są właściwie konserwowane).

Aktualna sytuacja

Aktualne wyniki badań (z próbek pobranych 18 sierpnia) sugerują, że "najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia jest miejski system wodociągowy" (przynajmniej w Rzeszowie). Informację taką przekazało Ministerstwo Zdrowia. Dodajmy też, że obecnie nie ma potwierdzenia, że instalacje wody ciepłej czy zimnej w mieszkaniach są źródłem zakażenia. Wreszcie - legionelloza jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Nie ma więc zagrożenia przenoszenia tej bakterii z człowieka na człowieka.
W miarę rozwoju sytuacji ten wpis aktualizować.

Nasze materiały o barwieniu bakterii

Nasi użytkownicy w kursie: Prokarionty (3.3.) mogą się zapoznać z informacjami o barwieniu metodą Grama (przebieg i znaczenie w medycynie).
Zapraszamy (wystarczy kliknąć ten akapit)