Daga

Cytologia w wersji "papierowej" - nowość

Dzień dobry,
chcielibyśmy Cię poinformować, że w naszej ofercie materiałów do nauki biologii dla uczniów szkół średnich znajdziesz teraz również papierową książkę: Cytologia – kompendium wiedzy na bazie autorskich wykładów Waldemara Lewińskiego. Jest to pierwsza pozycja z serii: Biologia Lewińskiego. Nasza ”Cytologia” może służyć jako samodzielne źródło wiedzy umożliwiające rozwijanie kluczowych umiejętności lub uzupełnienie naszego kursu online
W „Cytologii”” znajdziesz:
  • analizę budowy i funkcji struktur komórek eukariotycznych (roślinnych, grzybowych i zwierzęcych);
  • porównanie komórek eukariotycznych ze sobą i z komórkami prokariotycznymi (bakterii);
  • wyjaśnienie istoty komórkowej teorii budowy organizmów oraz teorii endosymbiozy;
  • omówienie budowy i funkcji wszystkich organelli komórkowych wymienionych w podstawie programowej, w tym jądra komórkowego, mitochondriów, plastydów, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego, lizosomów, wakuoli, cytoszkieletu, rybosomów, proteasomów i ściany komórkowej;
  • opis procesu transportu błonowego zachodzącego bez zmiany struktury błony: dyfuzję prostą i wspomaganą, transport aktywny pierwotny i kotransport;
  • charakterystykę transportu pęcherzykowego: pinocytozę, endocytozę receptorową i fagocytozę, a także istotę egzocytozy;
  • obszerne przedstawienie i omówienie przebiegu i znaczenia podziałów komórkowych: mitozy, mejozy i amitozy;
  • ponadto wszystkie kluczowe pojęcia (ściślej – terminy naukowe wymienione w podstawie programowej i w podręczniku);
  • kolorowe ryciny, rendery modeli 3D, schematy, tabele oraz mikrofotografie LM i TEM. Od teraz nie straszne Ci będą zadania maturalne bazujące na zapisie w podstawie programowej „uczeń rozpoznaje elementy budowy (…) na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie”;
  • proste, aktywizujące polecenia kontrolne (do samodzielnego wykonania!). Najczęściej odnoszą się do tekstu – pozwalają ćwiczyć jego zrozumienie i interpretację oraz znajdować korelację między tekstem i grafiką (taka sytuacja jest dość częsta na maturze i… na studiach).
W sierpniu planujemy opublikować kolejne "papierowe" kompendium z zakresu metabolizmu (biochemia).
UWAGA: Książkę Cytologia możesz kupić obecnie wyłącznie na stronie amazon.pl - tutaj. Zakup książki nie jest jednoznaczny z zakupem dostępu do kursu online na naszej platformie.
Polecamy!