Jan 3 / Teraz Wiedza

Podstawy programowe z biologii cz. A

Porównanie wymagań programowych z zakresu biologii

Dzień dobry,

Dzisiaj odpowiadamy na mail jednego z naszych użytkowników, w którym poprosił o porównanie podstawy programowej biologii dla zakresu rozszerzonego opracowanej dla liceum trzyletniego (mówimy więc tutaj o egzaminie maturalnym Formule 2015) z podstawą programową opracowaną dla liceum czteroletniego (tu mówimy o egzaminie maturalnym w Formule 2023). Przygotowaliśmy specjalny plik pdf (do pobrania i wydrukowania), w którym w dwóch kolumnach zestawiliśmy treści obu podstaw programowych. Dla uwidocznienia różnic użyliśmy czcionki o różnych kolorach (instrukcja jest na pierwszej stronie).

Teraz dodać należy jeszcze, że to co zrobiliśmy jest porównaniem formalnym. Należy więc pamiętać, że nie można całkowicie na wprost przenosić tych różnic na wymagania szkolne i zadania maturalne. Dotyczy to szczególnie „oficjalnych” zadań maturalnych w Formule 2023 – jest ich po prostu jeszcze bardzo mało.

Tym niemniej pewne wybiórcze wnioski można sformułować. Otóż ogólnie(!) w podstawie 2015 jest więcej grup systematycznych protistów i tylko wg niej trzeba znać znaczenie różnych grup systematycznych zwierząt, nie ma zaś archeowców, glaukocystofitów, wrotków i minogów. Natomiast w podstawie 2023 zwraca uwagę znaczna liczba wymagań polegających na planowaniu i przeprowadzaniu konkretnych obserwacji i doświadczeń, wymóg znajomości znacznie większej liczby chorób człowieka, bardzo duża liczba konkretnych badań diagnostycznych oraz znacznie bardzie szczegółowo opisane niektóre czynności życiowe naszego organizmu. Bardzo ważną różnicą jest także to, że w podstawie 2015 formalnie wymaga się tylko wskazania substratów i produktów szlaków metabolicznych, natomiast w podstawie 2023 dochodzi analiza przebiegu (na podstawie schematu).

Zainteresowanych zapraszamy do lektury (szczególnie absolwentów liceum 3-letniego).
Teraz Wiedza

Już za kilka dni (w części B. tego wpisu) pokażemy, gdzie w naszych kursach szukać wykładów odnoszących się do treści podstawy programowej w Formule 2015. To też będzie pdf do pobrania i wydrukowania.