Daga

Moje dziecko jest w I. klasie liceum lub technikum (po podstawówce)

Biologia w I. klasie liceum lub technikum po podstawówce

Ten wpis dedykujemy… Rodzicom, których pociechy rozpoczęły naukę w zreformowanym (przeładowanym) 4-letnim liceum bądź 5-letnim technikum i wybrały przy tym biologię na poziomie rozszerzonym. Nowa szkoła, nowe wyzwania i potężny stres jest udziałem nie tylko uczniów, ale także Was - ich Rodziców. Macie Państwo świadomość o jaką stawkę toczy się gra o nazwie „Szanse edukacyjne mojego dziecka na dobre wykształcenie”. Jednocześnie większość z Was nie może osobiście wesprzeć nauki biologii w szkole średniej na poziomie rozszerzonym (to przecież oczywiste – nie jesteście biologami). Tymczasem wasze 14-15-letnie pociechy po wariackim wyścigu o miejsce w dobrej szkole znalazły się w zupełnie innej rzeczywistości.
W szkole średniej wymagania z zakresu biologii (i nie tylko) są wielokrotnie większe niż w szkole podstawowej. Już w pierwszej klasie podstawa programowa przewiduje realizację materiału z zakresu:
 • tzw. chemii życia (m.in. związki nieorganiczne i organiczne)
 • cytologii (nauka o budowie i funkcjach komórek)
 • i wreszcie z biochemii (sic)
Taki układ treści jest logiczny, ale niezwykle ambitny. Kolosalnym problemem staje się bowiem nikła wiedza uczniów z zakresu chemii (i fizyki!) lub jej brak.
Kolejnym problemem jest ich wiek i słabe umiejętności uczenia się złożonych treści w systemie z dominującymi wykładami. To nie wszystko - w przeładowanych klasach uczą się nie tylko przemęczeni uczniowie, ale także pracują przemęczeni i często zniechęceni nauczyciele.
Wszystkim: uczniom, nauczycielom i Wam drodzy rodzice w sukurs może tu przyjść nowoczesna technika pozwalająca na swobodne, satysfakcjonujące samokształcenie w domu. Takie możliwości daje platforma z kursami biologii online dla uczniów szkół średnich terazwiedza.pl. O zdobywaniu w niej wiedzy napiszę nieco później, teraz skupię się na systematyczności pracy i śledzeniu postępów w realizacji i opanowaniu materiału. Skąd Wy i wasze dzieci macie wiedzieć, że postępy w nauce są satysfakcjonujące?

Kontrola bieżąca

Śledzenie na bieżąco postępów w nauce oraz ocenę opanowania danego materiału umożliwiają:
 • elektroniczne minitesty,
 • minizbiory zadań maturalnych.
 1. Elektroniczne minitesty online są szybkimi (8 do 14 pytań), stosunkowo prostymi sprawdzianami przypisanymi do każdego tematu. Jednak każdy minitest jest oceniany i ocenę (najwyższą) można obejrzeć w Dzienniku ocen użytkownika! Oceniamy w skali 10 punktowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (a więc z dokładnością do dziesiątej części procenta!). Ocenom przydzieliliśmy tzw. wagę, zatem system automatycznie zbiera informacje o wynikach cząstkowych i przelicza je na wynik finalny (por. też dalej). Każdy minitest można rozwiązać trzy razy (kolejność pytań i odpowiedzi są wówczas zmieniane losowo). Minitesty mają jeszcze tę dodatkową zaletę, że w rozwiązaniach często znajduje się tzw. poszerzona informacja zwrotna. Nazwijmy to komentowaniem niektórych, charakterystycznych lub trudnych odpowiedzi. Użytkownik dowiaduje się więc nie tylko czy jego rozwiązanie jest dobre czy nie, ale często także może przeczytać nasze uwagi (fakt – bywa, że są uszczypliwe, ale cel uświęca środki). Limit czasu w minitestach nie jest wyśrubowany (w końcu to pierwsza klasa), ale i tak trzeba się przyłożyć.
 2. Minizbiory zadań maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (prościej – zestawy) w postaci plików pdf do wydrukowania i rozwiązania stanowią drugi element kontroli bieżącej. Zestawy tych zadań także zostały przypisane do każdego tematu. Tu w ocenie poprawności rozwiązań pomogą tzw. klucze odpowiedzi. Zalecamy korzystanie z tych zadań, ponieważ jest to najbardziej reprezentatywny zbiór wysokiej jakości.

Kontrola okresowa

Kontrolę okresową umożliwiają:
 • elektroniczne testy zaliczeniowe
 • minizbiory zaliczeniowe zadań maturalnych.
W klasie 1. są trzy takie testy i trzy minizbiory zadań.
 1. Elektroniczne testy zaliczeniowe online są obszernymi (po 40 pytań), stosunkowo trudnymi sprawdzianami przypisanymi do każdego kursu (działu). Każdy test jest oceniany (skala i próg zaliczenia są takie, jak w minitestach, ale waga jest wyraźnie większa). Testy te cechuje także znacznie większa różnorodność typów pytań.
 2. Drugi element kontroli okresowej zapewniają zestawy zadań maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w postaci plików pdf do wydrukowania i rozwiązania. W klasie 1. sprawdziany liczą od 11 do 16 zadań i kończą każdy kurs (dział). Tu także w ocenie poprawności rozwiązań pomogą tzw. klucze odpowiedzi.
Czy to wszystko? Nie, przygotowujemy jeszcze dwa autorskie arkusze „minimatury” z biologii. Przedrostek mini oznacza, że liczba zadań będzie mniejsza niż na maturze, ale w klasie 1. istotniejszy jest jakościowy rozwój umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych niż szybkościowy. I na tym moglibyśmy zakończyć, ale… dla waszych pociech mamy jeszcze elektroniczne fiszki (jest ich ponad 125).
Podsumowując – w systemie terazwiedza.pl zaimplementowane są najnowocześniejsze, profesjonalne narzędzia umożliwiające wygodną, mniej stresogenną naukę, jak i kontrolę postępów w opanowaniu zagadnień wymaganych w podstawie programowej.
Zapraszam na autorskie kursy biologii rozszerzonej online do 1. klasy!
Waldemar Lewiński
Jak działa nasza platforma od środka można się łatwo przekonać korzystając z tzw. lekcji otwartych. Przykładowe linki: Lekcja 1. w kursie Naukowe Podstawy Biologii, Lekcja 1. w kursie: Cytologia. Warto też zerknąć do lekcji otwartych w kursach dla II. klasy, np. Lekcji 1. w kursie: Rośliny oraz Lekcji 2. w kursie: Strunowce.
Zapraszamy również na stronę z informacjami dla rodziców tutaj.