Mar 23 / Teraz Wiedza

Update kursu: Rośliny

Nowa wersja kursu: Rośliny – ma być prościej, czytelniej i szybciej.

W związku ze zmianami w podstawie programowej, które mają obowiązywać już za kilka miesięcy (od września 2024 r.) uznaliśmy, że konieczny jest update naszych kursów. Zaczynamy od kursów z zakresu systematyki (klasa 2.), ponieważ w nich ilość informacji, które przekazujemy jest duża, a układ treści podporządkowany ewolucji jest trudny do ogarnięcia.
Zatem ma nastąpić:
  1. eliminacja treści ponadprogramowych (część zostanie, ale takie klipy umieścimy na końcu lekcji i będą one oznaczone jako ADVANCED);
  2. uporządkowanie i skrócenie klipów z treściami programowymi (takie klipy oznaczymy jako BASIC);
  3. uporządkowanie, bądź opracowanie na nowo, podsumowań (te klipy oznaczymy jako SHORT). SHORT’y będą mogły służyć do szybkich i skutecznych powtórek.
Zmiany w kursach będziemy wprowadzać stopniowo tak, aby nikt, szczególnie zaś tegoroczni maturzyści, nie miał problemów z odnalezieniem treści. Zdecydowaliśmy, że pierwszy kurs, który zmienimy to „Rośliny”. Prace potrwają kilka tygodni (będziemy informować o postępach).
Oczywiście każdy użytkownik posiadający aktywny dostęp do zmienianych kursów będzie mógł śledzić je na bieżąco. Po prostu w kursie pojawią się nowe lekcje, ale „stare” pozostaną widoczne i będą dostępne do końca danego roku szkolnego (por grafika poniżej).

Pozdrawiamy naszych użytkowników (jak zwykle szczególnie serdecznie tegorocznych maturzystów)
Zespół Teraz Wiedza