Feb 15 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie programowej

MEN ogłasza prekonsultacje

W poniedziałek 12 lutego Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe „odchudzone” wersje podstawy programowej z 17 przedmiotów (w ramach prekonsultacji, które potrwają od 14 do 19 lutego). Podkreślmy więc, że MEN przedstawiło projekt zmian – ich ostateczną wersję poznamy nieco później - w czerwcu. Niektóre zmiany wywołały niemalże narodową histerię, m.in. sprawa listy lektur z języka polskiego. Nas interesuje to mniej, ponieważ w centrum znajduje się biologia i to dla szkół ponadpodstawowych. W kolejnych dniach pojawią się wpisy, w których przeanalizujemy proponowane zmiany w rozszerzonej biologii dla klasy 1., potem 2., 3. i 4.


Teraz zauważmy, że MEN zaproponowało szybkie ograniczenie obowiązkowego zakresu wymaganych treści bez zmiany podręczników szkolnych. Przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin lekcyjnych ma to umożliwić spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści nauczania. Już od września 2024 r. „odchudzenie” obejmie wszystkich uczniów: od czwartej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceów i techników.

W szkołach podstawowych kompleksowa reforma programowa wejdzie w życie dopiero od września 2026 roku (a więc od roku szkolnego 2026/2027), natomiast w szkołach ponadpodstawowych nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od września 2028 roku (czyli w roku szkolnym 2028/2029). Możemy więc na razie tę sprawę pominąć.

Pozdrawiamy
(omówienie zmian proponowanych przez MEN w biologii 1. przedstawimy jeszcze dzisiaj)