Feb 19 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie - wnioski

Wstępna ocena proponowanych zmian

Większość proponowanych przez MEN i omówionych przez nas zmian w rozszerzonej biologii jest słuszna i będzie miała pozytywny wpływ na komfort nauki. Tylko niektóre zmiany budzą nasze wątpliwości, a nawet sprzeciw (por. poprzednie wpisy).
Zmiany idą więc w dobrym kierunku, chociaż widoczne jest, że materiał nauczania biologii staje się po prostu zbitką treści, których nie łączą ze sobą ani ewolucja, ani inne związki logiczne. To jednak zadanie dla twórców całkowicie nowej podstawy programowej.

Co zmieni się na maturze z biologii w 2025 roku?

Jak wiecie od 2025 r. na maturze z biologii będzie obowiązywał próg 30%. Jeśli więc CKE się „przyłoży”… mimo pewnego okrojenia treści będzie się działo. Tak się bowiem składa, że MEN w swoim komunikacie informuje, że celem jest bardziej dogłębna realizacja treści nauczania. Czyli… „nie kopiemy tak szeroko, jak poprzednio, ale za to głębiej”. Zagadnienia, które zostaną (czyli większość) trzeba będzie więc opanować na tip-top. Silna redukcja fizjologii roślin może też sugerować, że to fizjologia człowieka będzie game changerem. Czas pokaże.

Co na to wszystko Teraz Wiedza?

Na początek przypomnijmy, że zmiany w podstawach programowych są na razie na etapie propozycji i zapewne zostaną zatwierdzone w czerwcu. Jeśli chodzi o nas już pracujemy nad skróceniem naszych materiałów wideo, testów i e-booków. Widać, że przede wszystkim będziemy musieli radykalnie odchudzić przeglądy systematyczne. Da nam to sporo satysfakcji, bo to często zwykłe encyklopedyzmy. Przejrzymy też zadania CKE i usuniemy te, które nie będą pasowały do „wersji” 2024. Zmiany na naszej stronie zaczną się pojawiać po tym, jak MEN „klepnie odchudzenie” biologii. Będzie je można poznać po symbolu „f24”, który pojawi się w czołówkach klipów wideo i w stopkach materiałów przeznaczonych do druku.
Pozdrawiamy
Zespół Teraz Wiedza