Feb 15 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie - klasa 1.

Propozycje MENu zmian w klasie 1.

Dzisiaj analizujemy proponowane zmiany w rozszerzonej biologii dla klasy 1. Zacznijmy od tego, że zmiany są minimalne. Prawie wszystkie, naszym zdaniem, są słuszne (racjonalne i łatwo można je uzasadnić). Dotyczy to szczególnie:
- usunięcia większości doświadczeń związanych z wykrywaniem związków organicznych w materiale biologicznym (wg aktualnych wymagań te doświadczenia uczeń powinien zaplanować i przeprowadzić sam!),
- usunięcia fibrynogenu,
- usunięcia fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej (ma mniejsze znaczenie niż fosforylacja niecykliczna, a do tego trudno wyjaśnić uczniom w jakich warunkach przebiega u roślin),
- usunięcia syntezy kwasów tłuszczowych (wymaganie znajomości tego procesu to po prostu przegięcie!),
- usunięcie porównania cytokinezy w komórce roślinnej i zwierzęcej (taki bzdrynek, który zapewne kogoś zirytował). Zwraca uwagę, że w punkcie II. Komórka nie zaproponowano żadnej redukcji.

Jedyną zmianą, proponowaną naszym zdaniem niesłusznie, jest wykreślenie utleniania kwasów tłuszczowych. Pomijając, że nauczanie biochemii w klasie 1. jest pedagogicznym kuriozum, proces ten jest ważny, m.in. dla zrozumienia bilansu energetycznego człowieka i zrozumienia mechanizmów tycia.

Pozdrawiamy
(omówienie zmian proponowanych przez MEN w biologii 2. przedstawimy już jutro)