Feb 17 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie - klasa 3.

Propozycje MENu zmian w klasie 3.

Kontynuujemy analizę zmian proponowanych przez MEN. Dzisiaj: zmiany w rozszerzonej biologii dla klasy 3. Zacznijmy od tego, że zmiany są niezbyt duże. Większość propozycji jest, naszym zdaniem, słuszna (racjonalne i łatwo można je uzasadnić). Dotyczy to szczególnie:
- usunięcia części badań diagnostycznych chorób człowieka (np. próby wątrobowe, USG serca, badanie Holtera) oraz trzech chorób (zespół złego wchłaniania, choroba Crohna, schizofrenia),
- zastąpienia rozpoznawania tkanek zwierzęcych rozpoznawaniem tkanek człowieka,
- usunięcia rytmów dobowych i sezonowych oraz znaczenia snu letniego i zimowego,
- usunięcia wymogu wyjaśnienia roli mikrobiomu układu pokarmowego człowieka,
-  usunięcia określania tendencji ewolucyjnych w budowie płuc kręgowców oraz w budowie kanalików nerkowych zwierząt (to ostatnie całkowicie popieramy),
- usunięcia wymogu przedstawiania chemicznego zróżnicowania cząsteczek sygnałowych u zwierząt,
- usunięcia rytmu dobowego,
- ograniczenie analizy nadczynności i niedoczynności gruczołów dokrewnych do tarczycy,
- usunięcia analizy budowy układu nerwowego bezkręgowców i mózgu kręgowców (to pierwsze całkowicie popieramy, to drugie już nie),
- usunięcia skurczu tężcowego,
- usunięcia rozpoznawania kości ze względu na kształt (wreszcie, to w końcu szkoła średnia a nie osteologia na medycynie!),
- usunięcia rozróżniania jajorodności, jajożyworodności i żyworodności (usunięcie jajożyworodności popieramy),
- usunięcia wykazywania związku między ilością żółtka w jaju a typem rozwoju zwierzęcia (super!),
- usunięcie roli hormonu juwenilnego i ekdyzonu w przeobrażeniu u owadów.

Zmiany, proponowane naszym zdaniem niesłusznie, to: usunięcie cyklu mocznikowego i usunięcie porównania schematów rozwoju zwierząt pierwo- i wtóroustych (jak już pisaliśmy to ważne z ewolucyjnego punktu widzenia i wystarczyło ograniczyć się do podstawowej różnicy).

Sprawą dyskusyjną jest zaś usunięcie analizy procesu krzepnięcia krwi. Można byłoby to zostawić w wariancie „podstawowym”. Poczekamy, zobaczymy.

Pozdrawiamy
(omówienie zmian proponowanych przez MEN w biologii 4. przedstawimy już jutro)