Feb 18 / Teraz WIedza

Zmiany w podstawie - klasa 4.

Propozycje MENu zmian w klasie 4.

Dzisiaj kończymy wstępną analizę zmian proponowanych przez MEN. Została nam już bowiem tylko rozszerzona biologia dla klasy 4. Zacznijmy zaś od tego, że zmiany są niezbyt duże. Większość propozycji jest, naszym zdaniem, słuszna i łatwo można je uzasadnić. Dotyczy to szczególnie:
- usunięcia porównania genomu prokariotycznego i eukariotycznego,
- usunięcia znienawidzonych operonów (szkoda tylko, że zostawiono regulację genów u eukariontów – może to niedopatrzenie),
- usunięcia plastyczności fenotypów,
- usunięcia dziewięciu(!) chorób o podłożu genetycznym (brawo!),
- usunięcia przedstawiania osiągnięć biotechnologii w badaniach ewolucyjnych i systematyce (słusznie, bo w szkole średniej to zbyt trudne i rozbudowane), - usunięcia historii myśli ewolucyjnej (od lat to i tak martwy temat, chociaż… ciekawy),
- usunięcia chronologii wydarzeń z życia na Ziemi,
- usunięcia analizy źródeł informacji o ewolucji człowieka i przedstawiania tendencji zmian ewolucyjnych (zbyt enigmatyczne),
- usunięcie dwóch doświadczeń z ekologii (badanie zakresu tolerancji ekologicznej i badanie oddziaływań antagonistycznych),
- usunięcie modeli wzrostu liczebności populacji (szkoda bo to ciekawe),
- uproszczenie sukcesji ekologicznej (bez podziału na pierwotną i wtórną),
- usunięcie wpływu zlodowaceń na rozmieszczenie gatunków i przykładów gatunków reliktowych,
- usunięcie konieczności uzasadniania zachowania tradycyjnych odmian roślin i tradycyjnych ras zwierząt.

Zmiany, proponowane naszym zdaniem niesłusznie, to: usunięcie badań i eksperymentów leżących u podstaw genetyki, np. Griffitha, Avery’ego, Hammerlinga oraz usunięcie badań Mendla. Wszystkie one w istocie ułatwiają wejście w świat genetyki.


Pozdrawiamy
(wnioski ogólne i prognozy przedstawimy jutro)