Daaga

Organizacja, maturzysto!

Żadne tricki, cudowne metody czy super techniki opanowywania materiału nie dadzą realnych rezultatów, jeśli nie są częścią systemu. Jak wiadomo, podstawą każdego dobrego systemu jest… organizacja. Dla wielu z Was jest to ten drobny szczegół (sic), który „robi różnicę”. Jeśli więc marzysz o studiowaniu na obleganym kierunku, to spójrzmy prawdzie w oczy – musisz się zmierzyć z tematem organizacji pracy, prędzej niż później.

MATURALNY KONTRAKT

W sierpniu widmo egzaminu maturalnego wydaje się wciąż odległe. Warto jednak już teraz rozpocząć przygotowania, by wykorzystać czas do granic możliwości. Żarty się skończyły - bierzemy się do pracy. Od czego zaczniemy? Wyobraź sobie, że podpisujesz ze sobą kontrakt, swoistą umowę o dzieło (możesz nazwać ją nieco patetycznie – cyrografem). Dziełem jest tu wysoki wynik na maturze, a wynagrodzeniem – ogromna satysfakcja, radość, uwielbienie dla własnego geniuszu, zachwyt rodziny i znajomych, czerwony dywan, nominacja dla najwytrwalszego maturzysty stulecia… no dobrze, może się trochę zagalopowałam. Prawdziwym wynagrodzeniem ogromnego wysiłku, jaki trzeba włożyć w osiągnięcie celu jest indeks wymarzonego kierunku studiów. Wyobraź to sobie!

USTAL ZASADY

Wracamy jednak na Ziemię. Każdy dobry kontrakt zawiera ściśle określone warunki realizacji dzieła. Biorąc pod uwagę, że warunki będą trudne (w końcu z jakiegoś powodu mówimy o cyrografie) warto na wstępie jasno określić podstawowe zasady. Zasady muszą być przejrzyste, a wszelkie od nich odstępstwa umotywowane. Warto również rozważyć system nagród. Na wiele osób działa to motywująco. Gdy już ustalisz reguły funkcjonowania, przejdź do właściwej organizacji procesu przygotowań. Oczywiście, warunki i organizacja nauki będą w dużej mierze zależały od tego, ile czasu pozostało do twojej matury. Niezmienne jest natomiast jedno – żelazna konsekwencja. Musisz od siebie wiele wymagać. Zero pobłażania, że urodziny kota Teofila, albo inne święto! Czeka Cię ciężka praca u podstaw. Ale nie martw się, nie jesteś sam.

ROZPLANUJ NAUKĘ

Aby porządnie zaplanować naukę i zorganizować cały proces przygotowań, przygotuj materiały: kalendarz, podręczniki (jeśli z nich korzystasz), notatki/zeszyty z notatkami, ew. jakieś dobry zbiór zadań. Wykup dostęp do naszego pakietu Teraz Biologia i zapoznaj się bliżej ze strukturą kursów. W jednym z nich - kursie: Jak się uczyć znajdziesz plik pdf z Sylabusem maturalnym. Sylabus zawiera szczegółowe informacje o wymaganiach z zakresu biologii, tzw. ogólną rozpiskę* całego materiału nauczania biologii w szkole średniej (w wariantach: rocznym i dwuletnim) oraz planner tygodniowy**, a w osobnym pliku karty motywacyjne***. W oparciu o te materiały przygotuj schemat działania, który później będziesz już tylko modyfikował zależnie od postępów i potrzeb. Najważniejsza rzecz to realistyczne planowanie. Jeśli zaplanujesz za dużo, możesz nie być w stanie zrealizować założeń. Ogarnie Cię frustracja i szybko stracisz motywację. Łatwo przewidzieć, jak to się może zakończyć. Z kolei, jeśli zaplanujesz za mało, to może się okazać, że na końcówce będziesz mieć wciąż masę materiału, a doba nie jest przecież z gumy. Podczas planowania działań na dzień pamiętaj o zwykłych czynnościach, jak np. jedzenie, mycie się, sprzątanie czy wyprowadzanie psa. One też wymagają czasu, a jak już ustaliliśmy doba ma niezmiennie 24 godziny.

METODYCZNIE DO PRZODU

Na koniec jeszcze jednak wskazówka: głowa do góry. Nie załamuj się, jak coś pójdzie niezgodnie z planem. Nie stresuj się, że koleżanka „przerobiła” już tyle materiału. Rób swoje, a jeśli uważasz, że twój plan nie działa, zmodyfikuj go i idź dalej. Zobaczysz, że dzięki dobrej organizacji przygotowania do matury to czysta (sic) przyjemność. Grunt to dobry plan! Zatem do planowania.

Więcej informacji o przygotowaniach i nauce do matury znajdziesz w kursie: Jak się uczyć.

*Ogólna rozpiska materiału – to tabela zawierająca główne zagadnienia poszczególnych działów biologii w ujęciu kalendarzowym (zależnie od klasy na rok lub dwa lata).

**Planner tygodniowy – to strona A4 do wydruku z wszystkimi dniami tygodnia, w których rozpisujesz zadania na konkretne dni, plus swoje notatki, priorytety.

***Karta motywacyjna – to strona A4 do wydruku z kalendarzem na konkretny miesiąc. W okienkach kalendarza zaznaczasz postępy w realizacji zadań. Daje to możliwość szybkiej oceny tempa pracy – czy sumiennie przykładasz się do roboty, czy też „łapiesz” coraz większe opóźnienia. Do wydrukowania i powieszenia w widocznym miejscu!