Daga

Problemy maturalne z ... enzymami

O enzymach słów kilka

Analiza wyników matur pokazuje, że niektóre zadania "z enzymami" stanowią dla maturzystów prawdziwy problem. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nowy podręcznik biologii dla kl. 1. 4-letniego "wchodzi" w zagadnienia enzymologii głębiej niż poprzednie opracowania (pojawia się nawet kontrola syntezy enzymów, zależność szybkości katalizowanej reakcji od stężenia enzymu i... ubikwitynozależna degradacja), to problemy mogą być tylko większe. Ale czy tak musi być?
Pan Waldemar, jak zwykle, postanowił problem rozwiązać systemowo, tym razem jednak przygotowując zupełnie nową wersję wykładu! Jest ona przeznaczona zarówno dla uczniów liceum 3-letniego, jak i 4-letniego.

Nowa wersja wykładu

W nowej wersji uporządkowaliśmy i uprościliśmy informacje o kofaktorach. Jednocześnie jednak konieczne stało się przedstawienie bardziej rozbudowanej analizy czynników wpływających na aktywność enzymów (jest już nawet kalmodulina) oraz przybliżenie, czym są enzymy allosteryczne. Niejako po drodze dokonaliśmy także analizy pojęć:
  • miejsce katalityczne enzymu
  • specyficzność substratowa
  • i specyficzność działania.
Ponadto wprowadziliśmy inną nowość: analizę problemów maturalnych z zadaniami CKE (m.in. interpretację krzywej Michaelisa-Menten, różne kombinacje czynników wpływających na aktywność enzymów, a nawet sprawę kiepskiej jakości grafik w arkuszach).
Wykład został zmontowany w formie interaktywnego wideo, z różnymi "przydasiami" (które rzeczywiście mogą się przydać 😉).
To jak, widzimy się na wykładach? Przekonaj się, że biologia nie jest taka trudna. Wprost przeciwnie, dzięki naszym kursom zrozumiesz biologię i nie straszne Ci będą sprawdziany, czy maturalne przeboje!
Kursy biologii online dla licealistów
Kurs metabolizm dostępny jest w pakiecie Teraz Biologia (3-letnie liceum) oraz pakiecie Biologia 1. Zakres rozszerzony (1. klasa 4-letniego liceum).