Aug 3

Nowy słownik biologiczny

[edit - Słownik już jest dostępny w kursie: Biologia w liceum! Więcej info i omówienie na wideo już wkrótce.]
Dzień dobry,
Już za kilkanaście dni udostępnimy nowy, interaktywny słownik z zakresu biologii. Prace są na tyle zaawansowane, że możemy przedstawić jego najważniejsze cechy.
  • Słownik ma postać pliku PDF, który będzie można podejrzeć bezpośrednio na stronie lub pobrać na swój użytek.
  • Słownik zawiera ponad 2 tysiące haseł. Większość z nich odnosi się wymagań stawianych w szkole przez nauczycieli w oparciu o podstawę programową i podręcznik (często nazywacie je słowami-kluczami). Co ważne wszystkie takie pojęcia/terminy wyróżniliśmy zielonym kolorem (por. niżej zrzut ekranowy).
  • W naszym słowniku zamieściliśmy też hasła, które zainteresują olimpijczyków. Hasła te podzieliliśmy na dwie grupy. Jeśli pod hasłem zamieściliśmy komentarz „Dla olimpijczyków” oznacza to, że „nieolimpijczyk” może je spokojnie pominąć. Natomiast jeśli zamieściliśmy komentarz „Raczej dla olimpijczyków” oznacza to, że zakresem wykracza poza wymagania formalne podstawy programowej, ale takie lub bardzo podobne pojęcie pojawiło się na maturze (lub uważamy, że może się pojawić). Zatem wówczas Ty decydujesz czy „w to wchodzisz”.
  • Pod większością haseł zamieściliśmy dodatkową informację, gdzie są one omawiane na wykładach. Przykładowo „Więcej w kursie: Genetyka (6.7.)” oznacza, że hasło to zostało dokładnie omówione w kursie Genetyka, w siódmej części szóstego wykładu/lekcji. Dzięki temu możesz łatwo znajdować ważne (także kluczowe) hasła/pojęcia w naszych materiałach wideo. Mało tego – taka informacja jest jednocześnie linkiem.
Na koniec:
Słownik zostanie udostępniony w bezpłatnym kursie: Biologia w szkole, w sekcji: Słownik biologiczny i bibliografia.
Jesteśmy przekonani, że taka formuła słownika biologicznego pomoże Ci w organizacji nauki, a ponadto bardzo ułatwi korzystanie z naszych kursów. Oczywiście poinformujemy, gdy słownik będzie już gotowy.
Pozdrawiamy
Zespół Teraz Wiedza

Zrzut ekranowy słownika

Elementy na zrzucie ekranowym przykładowych stron.
Hasła słownika:
  1. Hasło, które jest jednocześnie pojęciem/terminem kluczowym.
  2. Każde inne hasło.
  3. Informacja, gdzie znajdziesz rozwinięcie hasła w naszym wykładzie, która jest jednocześnie linkiem do tego wykładu.
  4. Hasło/hasła, które warto przy okazji sprawdzić ("por. także").
  5. Komentarz do hasła wykraczającego poza podstawę programową i podręcznik.
Nawigacja:
X - nasza sowa jako przycisk po kliknięciu odsyłający na pierwszą stronę słownika. Działa na każdej stronie.
Y - dodatkowa informacja o literze słownika (u dołu strony).