Daga

Streszczenia lekcji biologii - czyli co trzeba umieć

Gdy czytacie podręczniki lub oglądacie lekcje video, próbujecie zanotować to, co jest najważniejsze, co jest niezbędne. Często jednak zastanawiacie się, czy na pewno w notatkach znalazły się kluczowe informacje, czy może czegoś zabrakło. Albo z drugiej strony, zastanawiacie się, czy musicie znać dane zagadnienie aż tak szczegółowo, np. pamiętać wzory związków, wszystkie pojęcia itd.

Streszczenia lekcji biologii

W szkole podstawowej to nauczyciel dyktował notatki. W szkole średniej musicie je zrobić sami. Dlatego wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom i sugestiom, rozpoczęliśmy projekt pt. Streszczenia lekcji/tematów. Streszczenia te są swego rodzaju notatkami. Znajdziecie w nich zagadnienia ważne, niezbędne oraz ewentualne uwagi co można pominąć. Nasze streszczenia mogą stanowić bazę dla własnych notatek lub po prostu… zastąpić odręczne notatki (chociaż wciąż uważamy, że robienie własnych notatek jest dla Was najkorzystniejsze).
Realizację tego dużego projektu rozpoczęliśmy od kursu: Cytologia. Jest to jeden z podstawowych kursów, niezbędnych do dalszej nauki biologii. W streszczeniu zagadnienia zostały przedstawione w punktach. Dodatkowo zamieściliśmy ryciny i tabele. Ryciny nie są opisane – to zadanie dla Was. Część tabel jest wypełniona, a część – podobnie jak ryciny – musicie wypełnić sami na podstawie wiadomości z wykładu oraz… własnych notatek.
Streszczenia będą zamieszczane zarówno w kursach dla 3-letniego liceum, jak i 4-letniego liceum, oczywiście z treścią dopasowaną do wymogów odpowiedniej podstawy programowej. Do każdej lekcji przygotujemy osobny plik pdf do pobrania i wydrukowania. Pliki mają ciągłą numerację stron, dlatego po wydrukowaniu nie będzie problem z utrzymaniem porządku, np. w segregatorze.
Projekt Streszczenia lekcji jest bardzo praco- i czasochłonny, dlatego streszczenia kolejnych lekcji Cytologii i następnych kursów będą się pojawiały stopniowo (będziemy o tym informować, m.in. na Tablicy).
Mamy nadzieję, że nasza propozycja okaże się pomocna i znacząco ułatwi Wam naukę biologii z naszych wykładów online.

Plany pracy do kursów - biologia 3-letnie liceum

I jeszcze ważna informacja do użytkowników z dostępem do kursów dla 3-letniego liceum. Wróciliśmy do projektu Plany pracy. Już wkrótce pojawią się nowe plany pracy do kolejnych kursów.
Plan pracy to zestawienie sesji naukowych z danego kursu w dwóch wariantach:
  • maksymalnym, zakładającym, że macie dużo czasu i realizujecie wszystkie lekcje i rozwiązujecie wszystkie testy i zadania maturalne (wariant szczególnie polecany w 2. klasie, ale i na początku 3. klasy jest warty rozważenia);
  • zoptymalizowanym, zakładającym, że macie ograniczony czas i musicie dokonywać selekcji zagadnień i zadań do rozwiązania. W tym wariancie kładziemy nacisk na kluczowe zagadnienia i/lub te, z których statystycznie pojawia się najwięcej pytań. Wariant ten może być także podstawą do szybkich powtórek przed maturą.
Pracujemy pełną parą, żeby nauka biologii była przyjemniejsza i jeszcze bardziej skuteczna!
Do zobaczenia w naszych wirtualnych klasach.