KLASA 4. KURS NR 5.

Ochrona bioróżnorodności

Zagrożenia i ochrona bioróżnorodności. Klasa 4.
Write your awesome label here.

Lekcje

5 multimedialnych

Wykłady

5 godzin

Zadania

41 maturalnych

Wybrane cechy kursu

Omawiane treści

Typy różnorodności biologicznej. Zagrożenia dla bioróżnorodności, ochrona przyrody i elementy ochrony środowiska. Ochrona przyrody w Polsce (w tym gatunkowa i obszarowa, czynna). Ochrona środowiska w skali międzynarodowej, m.in formy ochrony wg IUCN, konferencje ONZ i konwencje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio ochrony bioróżnorodności.

Cechy, które nas wyróżniają

  • Omówienie wszystkich wymaganych konwencji i porozumień: CITES, Agenda 21, Konwencja Ramsarska, program Natura 2000, dyrektywa CAFE (tu także pyły zawieszone PM10 i PM2,5)
  • Charakterystyka miejsc o szczególnym bogactwie gatunkowym.
  • Panel: Dyskusja online dla tego kursu.

Super

Super wytłumaczone, dużo ciekawych grafik i schematów. 

Janek

Polecam

Lepszy sposób nauki niż szkoła

Iza

Pomocne

Super pomocne, siadam wieczorem i oglądam

Nikola

Write your awesome label here.

Autor

Waldemar Lewiński

Nauczyciel biologii
Nauczyciel (niestety były) oraz autor książek i kursów multimedialnych. Pierwsze sukcesy odnosił jako nauczyciel – jego uczniowie zdobywali indeksy i laury na olimpiadach biologicznych. Później zaczął pisać książki – sprzedano ich kilka milionów (nie tylko podręczników biologii, ale także książek pomocniczych opracowanych w charakterystycznym swobodnym stylu). Całkowicie „porzucił papier” i od kilkunastu lat przygotowuje dynamiczne, multimedialne kursy biologii online. Zadeklarowany zwolennik rowerów, od niedawna także górskich.