Daga

Analiza arkusza maturalnego z biologii 2022

To już ostatnia matura w starej formule 2015 (po 3-letnim liceum). Czy była łatwiejsza, czy trudniejsza? Czy na jej podstawie można wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłorocznej matury? Nasi autorzy przeanalizowali tegoroczny arkusz maturalny z biologii. Oto ich spostrzeżenia i wnioski.

Analiza statystyczna:

Dostrzegalną różnicą jest znacznie większa liczba zadań zamkniętych, dzięki którym można było zdobyć łącznie 27 punktów (to prawie połowa wszystkich punktów). To pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby punktów z zadań otwartych. Co więcej, do zeszłego roku za zadania zamknięte, w których trzeba określić, czy dane zdanie jest prawdziwe (P) lub fałszywe (F), standardowo można było otrzymać 1 punkt, a w tegorocznym arkuszu zadania te są oceniane za 2 punkty (w przypadku „trzyzdaniowych” zadań). Pojawiły się z kolei zadania prawda/fałsz „dwuzdaniowe”, które są oceniane za 1 punkt.
Liczba zadań otwartych z czasownikami operacyjnymi, jak np. wyjaśnij, uzasadnij – zadań trudnych, ponieważ wymagających wykazania związków przyczynowo-skutkowych, różnych zależności – jest taka sama w jak w ubiegłorocznym arkuszu. Zwiększyła się za to liczba zadań z dwoma czasownikami operacyjnymi, które łącznie dają aż 12 punktów.
Szczegółową analizę statystyczną znajdziecie w poniższym pliku:

Inne spostrzeżenia dotyczące arkusza 2022:

  • najbardziej zaskakujące było zwiększenie liczby punktów w zadaniach zamkniętych;
  • teksty źródłowe w zadaniach są krótsze i prostsze niż w latach ubiegłych; ponadto jest ich mniej;
  • zwraca uwagę duża liczba zadań, w których odpowiedź musiała być dłuższa. Trywialnie: 8 zadań z pięcioma linijkami odpowiedzi i 4 zadania z czterema. To może być ukryty game changer tej matury, ponieważ takie odpowiedzi wymagają rozumienia biologii i sprawnego posługiwania się naukową terminologią (o związkach przyczynowo-skutkowych nie wspominając); 
  • pojawiły się kolorowe elementy, ale nie miało to istotnego znaczenia;
  • zadania z genetyki „bez fajerwerków”, można by rzec, że genetyka jest „uboga”;
  • ponownie anatomia i fizjologia człowieka została potraktowana po macoszemu (właściwie nie było żadnego takiego zadania). Osoby traktujące przygotowania do matury z biologii jako fundament późniejszych sukcesów na medycynie mogą być mocno zawiedzione (formalnie jednak wszystko jest w porządku), a wiedza ta na pewno Wam się jeszcze przyda 😉;
  • nie trzeba było rysować wykresów czy wypełniać tabel;
  • symptomatyczny jest brak poleceń typu sformułuj problem badawczy, przedstaw hipotezę.
Naszym zdaniem tegoroczna matura z biologii należała do najłatwiejszych. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki Was usatysfakcjonują. Propozycje odpowiedzi do arkusza maturalnego przygotowane przez naszych autorów znajdziecie w tym wpisie.
Na koniec:
Należy pamiętać, że przyszłoroczna matura ma być, według min. Czarnka, trudniejsza (doniesienia prasowe/wywiady z ministrem). Nie wiadomo jednak, co dokładnie takie enigmatyczne określenie oznacza. Ponadto należy pamiętać, że tu analizujemy nietypową maturę: „pandemiczną”, ostatnią w starej formule 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum. Matura dla absolwentów liceum 4-letniego może mieć inaczej rozłożone akcenty. Wątek tej ostatniej postaramy się już wkrótce rozwinąć w kolejnym wpisie „Matura z biologii 2023 – spacerek czy rzeźnia”. Część I tego wpisu znajdziecie tutaj.
P.S. Prace nad e-bookiem „Metabolizm 4L” są już zaawansowane. O postępach będziemy informować.