Daga

Kurs: Analiza i rozwiązywanie zadań maturalnych

Przedstawiamy najnowsze informacje o kursie „Analiza i rozwiązywanie zadań maturalnych 4L”, który jest częścią pakietu "Teraz Biologia 1-4" dla absolwentów szkoły podstawowej.

Informacje o kursie.

Materiał podzieliliśmy na dwie części. Wstępna (krótsza) zawiera omówienie wybranych problemów ogólnych. Zaczynamy od analizy błędów w arkuszu maturalnym osoby, która zdawała w maju 2021 r. i skorzystała z prawa do wglądu, sprawdzenia zadań oraz ponownego przeliczenia punktów. Następnie przypominamy czasowniki operacyjne i ich znaczenie. Wstępną część kończymy poradami dotyczącymi powtórek na ostatniej prostej do matury.
Część zasadnicza kursu to już arkusze z zadaniami maturalnymi do konkretnych działów biologii. Są to głównie zadania autorskie. W kluczach odpowiedzi do tych zadań znajdziesz często poszerzone komentarze i wskazówki.
W naszym e-booku każdy arkusz zadań został opisany w sposób syntetyczny na jednej stronie. Poza tabelą zbiorczą zadań znajdziesz także spis wybranych klipów wideo z wykładów do konkretnych lekcji danego kursu. Możesz z takiego spisu skorzystać do szybkich powtórek teorii. Ostateczna decyzja, co powtarzać z teorii, należy do Ciebie.

Krótko - co zawierać będzie ten kurs:

Materiały przeznaczone do druku (pliki .pdf do pobrania):
  • e-book (32 strony) zawierający ważne informacje ogólne oraz plany pracy do arkuszy zadań. Plik można już pobrać.
  • 24 arkusze zadań maturalnych z kluczami odpowiedzi. Arkusze łącznie zawierają aż 244 zadania. Nominalny czas na ich rozwiązanie to ok. 36 godz. Każdy arkusz i każdy klucz jest osobnym plikiem, który znajdziesz w odpowiedniej „lekcji”. Pierwsze arkusze i klucze można już pobierać. Kolejne będziemy udostępniać stopniowo do połowy kwietnia.
Elementy multimedialne kursu (klipy wideo):
  • przykładowe błędy w zadaniach maturalnych. Łączny czas: ponad 1,5 godziny. Klipy są już dostępne w 1. "lekcji" (przy okazji - jest to "lekcja" otwarta").
  • sposoby rozwiązywania przykładowych zadań maturalnych. Łączny czas: ponad 7 godzin. Klipy będą się pojawiać stopniowo do końca kwietnia.
E-poradnik znajduje się w Materiałach do kursu lub można go pobrać poniżej:
Zapraszamy