Daga

Matura z biologii w roku 2023 i 2024 – spacerek czy rzeźnia? Część II.  

Jak się okazuje, tegoroczna matura z biologii była … spacerkiem. Czy zatem przyszłoroczna będzie rzeźnią? W pierwszej części wpisu przedstawiliśmy zakres materiału, który będzie obowiązywał na maturze w 2023 roku. W tej części skupimy się na tym, czy arkusz maturalny zmieni się i czy matura z biologii w formule 2023 będzie trudniejsza. 

Czy arkusz maturalny na maturze w formule 2023 się zmieni? 

Z informacji dostępnych na stronie CKE wynika, że zasadniczo arkusz się nie zmieni. Będzie się składał z 20-25 zdań zamkniętych i otwartych (w stosunku 30 : 70). Łącznie będzie można zdobyć 60 punktów, a czas na rozwiązanie zadań będzie wciąż wynosił 180 minut. Choć nie pisze się o tym formalnie, to w przykładowych zadaniach pojawił się kolor, więc biorąc pod uwagę, że już tegoroczny arkusz miał grafiki w kolorze, ten w nowej formule na pewno też będzie kolorowy. 
Komentarz: Kluczową informacją jest tutaj stosunek zadań zamkniętych do otwartych. Na podstawie informacji z Informatora można wnioskować, że w nowej formule będzie więcej rozbudowanych zadań z wieloma czasownikami operacyjnymi. Stąd można dalej wnioskować, że docelowo arkusz w nowej formule będzie trudniejszy (więcej zadań otwartych), choć nie wiadomo, czy już od 2023 r. Dla porównania tegoroczny arkusz zawierał więcej zadań zamkniętych, ale też pojawiły się polecenia z dwoma czasownikami operacyjnymi. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w wymaganiach egzaminacyjnych m. in. praktycznie wykreślono większość doświadczeń, kolorowe schematy lub grafiki w poleceniach będą miały przede wszystkim wartość estetyczną 😉.  

Czy będzie obowiązywał cały materiał z podstawy programowej, czy podobnie jak w ubiegłych latach materiał zostanie zredukowany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi?  

W 2023 roku będą obowiązywały treści określone w wymaganiach egzaminacyjnych. Przedstawiliśmy je w cz. I wpisu
Niezależnie od tego, widoczną tendencją w ostatnich latach na maturze z biologii jest niemal brak zadań z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Jednocześnie rozumiemy rozgoryczenie tych, którzy poświęcili mnóstwo czasu na opanowanie tego obszernego, trudnego, ale i ciekawego, materiału. Nie można jednak przyjąć, że takie zadania zniknęły z matury na stałe i np. pomijać te zagadnienia w trakcie przygotowań do egzaminu. Ponadto, dla osób, które planują np. studia medyczne, nie będzie to zupełnie stracony czas. Zdobyta wiedza na pewno okaże się nieoceniona na przyszłych studiach. 
Komentarz: Nie należy zapominać, że w porównaniu z poprzedniczką, nowa podstawa programowa (nawet okrojona) zawiera więcej treści i jest znacznie bardziej szczegółowa. Ponadto w nowej podstawie programowej jest więcej czasowników operacyjnych. Dobre zrozumienie, jakiej czynności wymaga od zdającego dany czasownik, warunkuje poprawne rozwiązania polecenia. Warto pamiętać, że odpowiedzi, które są nieprecyzyjne, niejednoznaczne, niejasno sformułowane nie są zaliczane i traci się cenne punkty. 

Czy będzie obowiązywał próg zdawalności? 

Teoretycznie na maturze w formule 2023 miał zostać wprowadzony prób zdawalności dla przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – min. 30%. Z różnych informacji dostępnych w mediach wynika jednak, że próg będzie obowiązywał dopiero od roku 2025. 
Komentarz: Do tej pory, aby zdać maturę, wystarczyło uzyskać min. 30% z każdego przedmiotu obowiązkowego, a na egzamin z przedmiotu dodatkowego po prostu się stawić. Otrzymywało się świadectwo maturalne i można być ubiegać się o przyjęcia na studia (w teorii!). Próg zdawalności w przypadku przedmiotu dodatkowego mocno zmieni tę sytuację, gdyż niezdany egzamin z tego przedmiotu, będzie oznaczał niezdaną maturę i konieczność poprawki (do tej pory z reguły termin był w sierpniu), co można systemowo wpłynąć na możliwości ubiegania się o przyjęcia na studia jeszcze w tym samym roku. Innymi słowy – dodatkowy element stresogenny. 

Podsumowanie: 

Z założenia matura w formule 2023 ma być trudniejsza od matury w formule 2015. Przede wszystkim podstawa programowa jest bardziej szczegółowa, wymagana jest znajomość licznych doświadczeń, eksperymentów. Pojawia się również statystyka, która do tej pory nie była nauczana w ramach biologii. Ma być więcej zadań otwartych, wielowiązkowych z kilkoma czasownikami operacyjnymi. Jeśli przykładowe zadania zawarte w Informatorze określają poziom referencyjny zadań maturalnych, to matura w formule 2023 będzie … rzeźnią. Wiemy natomiast, że matura w 2023 roku będzie jeszcze przeprowadzana na preferencyjnych warunkach (sic), czyli na podstawie wymagań egzaminacyjnych, bez statystyki itd. Pozostaje również liczyć, że zadania w arkuszach maturalnych nie osiągną takiego poziomu, jak te prezentowane w Informatorze. Wówczas jest szansa, że przyszłoroczna matura z biologii nie będzie aż tak trudna. Ostatecznie jednak wszystko się wyjaśni w maju 2023 r. 
I już zupełnie na koniec: Dobrą wiadomością dla tych, którzy będą zdawać maturę z biologii w 2025 roku i kolejnych latach (czyli teoretycznie już bez „pandemicznych” ułatwień) jest to, że mają jeszcze dużo czasu na przygotowania. Jeśli jednak chcą mieć wysoki wynik, powinni już teraz ostro wziąć się do roboty.